Tất cả đầu đọc mã vạch (Tổng 245 sản phẩm chính hãng)

Đầu đọc mã vạch Zebra LS2208

P/N: LS2208-SR20007R-UR

Giá: 1.533.000 đ Giảm 11%

Bán: 1.360.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch ZEBRA LS1203

P/N: LS1203-7AZU0100

Giá: 1.250.000 đ Giảm 28%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell HF680

P/N: HF680-1-2USB

Giá: 3.650.000 đ Giảm 27%

Bán: 2.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell MS 1250g

P/N: 1250G-2USB-1

Giá: 1.818.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.545.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell Xenon 1950GHD-2USB-A

P/N: 1950GHD-2USB-A

Giá: 3.753.000 đ Giảm 18%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell 1470ghd (1D,2D)

P/N: 1470G2D-2USB-1-A

Giá: 3.000.000 đ Giảm 40%

Bán: 1.790.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell 7190G

P/N: 7190G-2USBX-0

Giá: 4.247.000 đ Giảm 7%

Bán: 3.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS2208 ( có đế kèm máy)

P/N: DS2208-SR7U2100

Giá: 2.450.000 đ Giảm 29%

Bán: 1.745.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét không dây 2D Zebra DS8178

P/N: DS8178-SR0F007Z

Giá: 6.920.000 đ Giảm 3%

Bán: 6.690.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch 2D Zebra DS4608 ( Có chân đế)

P/N: DS4608-SR7U2100SGW

Giá: 2.944.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch 2D Zebra DS4608 (không chân đế)

P/N: DS4608-SR00007ZZWW

Giá: 3.000.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch LI3608-SR

P/N: LI3608-SR

Đặt hàng

Máy quét mã vạch Datalogic MAGELLAN 3200VSi (2D)

P/N: M3200-010100-07

Giá: 8.433.000 đ Giảm 18%

Bán: 6.950.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2100 - QW2120

P/N: QW2120-BKK1S

Giá: 1.600.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.315.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell Voyager 5145

P/N: MK5145-31A38

Giá: 1.782.000 đ Giảm 13%

Bán: 1.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch âm bàn Metrologic MS-2020

P/N:

Giá: 24.000.000 đ Giảm 9%

Bán: 21.840.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch Honeywell HH660

P/N: HH660

Giá: 3.200.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch INTERMEC SR30

P/N:

Giá: 5.785.000 đ Giảm 9%

Bán: 5.264.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch âm bàn Metrologic MS-2022

P/N:

Giá: 20.467.000 đ Giảm 7%

Bán: 19.034.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch 2D Honeywell Granit 1991i XLR

P/N: 1911XLR

Giá: 20.330.000 đ Giảm 9%

Bán: 18.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch để bàn Honeywell MS7320 Vista

P/N:

Giá: 11.433.000 đ Giảm 10%

Bán: 10.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch không dây Honeywell Voyager 1202g

P/N: 1202G-2USB-5

Giá: 6.200.000 đ Giảm 11%

Bán: 5.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1200g

P/N: 1200G-1USB-1

Giá: 2.100.000 đ Giảm 10%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch âm bàn Metrologic MS7625

P/N:

Giá: 9.838.000 đ Giảm 15%

Bán: 8.362.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch Honeywell Hyperion 1300g ( cáp rs232+ adapter)

P/N: 1300G-2Rs232

Giá: 3.155.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.745.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell MS6720

P/N:

Giá: 9.414.000 đ Giảm 13%

Bán: 8.190.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell 3320GHD (cáp RS232)

P/N: 3320GHD-4

Giá: 6.500.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch Honeywell Hyperion 1300g

P/N: 1300G-2USB

Giá: 3.155.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.745.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch Honeywell MS5145

P/N:

Giá: 1.923.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.600.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell Granit 1980i

P/N:

Giá: 18.132.000 đ Giảm 9%

Bán: 16.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch 2D Honeywell 1472GHD ( Không Dây)

P/N: 1472G2D-2USB-5-A

Giá: 6.412.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc để bàn Metrologic (Honeywell) MS 3780

P/N: MK3780-61A38

Giá: 5.089.000 đ Giảm 10%

Bán: 4.580.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell 3320GSR

P/N: 3320G-4USB-0-N

Giá: 6.034.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch cầm tay Honeywell Voyager 1400g

P/N:

Giá: 4.462.000 đ Giảm 7%

Bán: 4.150.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell 1470ghd 2D Có chân đế

P/N: 0

Giá: 3.000.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell Voyager 1602g

P/N: 1602G1D-2USB-OS

Giá: 4.286.000 đ Giảm 9%

Bán: 3.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell HH492

P/N: Honeywell HH492

Giá: 3.950.000 đ Giảm 34%

Bán: 2.600.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch 2D gắn băng chuyền Honeywell HF500

P/N: Honeywell HF500

Giá: 2.800.000 đ Giảm 36%

Bán: 1.800.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell 1911IER

P/N: 1911IER-3USB-5-

Giá: 20.330.000 đ Giảm 19%

Bán: 16.400.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch đa tia Honeywell MS-7980

P/N: 7980GEL-2USBC-0

Giá: 5.611.000 đ Giảm 10%

Bán: 5.050.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch không dây Honeywell OH4503

P/N: Honeywell OH3450

Giá: 3.890.000 đ Giảm 36%

Bán: 2.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell 1911i

P/N: 1911IER-3USB-5-

Giá: 18.600.000 đ Giảm 12%

Bán: 16.400.000 đ

Giá ưu đãi

MÁY QUÉT MÃ VẠCH KHÔNG DÂY 2D HONEYWELL 1952GHD

P/N: HONEYWELL 1952GHD

Giá: 14.800.000 đ Giảm 20%

Bán: 11.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch YOUJIE HH360

P/N: YJ-HH360-R-2USB

Giá: 1.611.000 đ Giảm 10%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch YOUJIE YJ3300

P/N: YOUJIE YJ3300

Giá: 1.600.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.100.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT37 | MT37H (Phiên bản có cảm biến nhiệt độ)

P/N: 0

Giá: 9.400.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Datalogic QW2520

P/N: QW2520-BKK1S

Giá: 2.027.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch 2D Zebra DS9308

P/N: DS9308-SR4U2100AZW

Giá: 3.250.000 đ Giảm 22%

Bán: 2.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS2208 ( không kèm chân đế)

P/N: 0

Giá: 2.150.000 đ Giảm 30%

Bán: 1.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR1580-BT

P/N: NEWLAND HR1580-BT

Giá: 5.366.000 đ Giảm 16%

Bán: 4.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170

P/N:

Giá: 4.310.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND FR4080

P/N: NEWLAND-FR4080

Giá: 2.862.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.150.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280

P/N: NLS-HR4280-H8

Giá: 5.211.000 đ Giảm 20%

Bán: 4.150.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND FR8080

P/N: NEWLAND-FR8080

Giá: 4.900.000 đ Giảm 35%

Bán: 3.180.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280-BT

P/N: NLS-HR4280-BT-C(U)

Giá: 7.900.000 đ Giảm 9%

Bán: 7.170.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280-BT

P/N: NEWLAND-HR3280-BT

Giá: 5.366.000 đ Giảm 16%

Bán: 4.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280 Dây USB 2m

P/N: NLS-HR3280-S8

Giá: 3.437.000 đ Giảm 22%

Bán: 2.685.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081 (Không kèm chân đế)

P/N: NEWLAND-HR2081

Giá: 2.500.000 đ Giảm 55%

Bán: 1.115.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND HR1150P (Không kèm chân đế)

P/N: NLS-HR1150P-30

Giá: 2.576.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.955.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3 4 5

Máy quét mã vạch là một thiết bị điện tử được thiết kế để đọc và giải mã mã vạch. Các loại máy quét mã vạch có thể khác nhau về công nghệ quét, thiết kế, và ứng dụng. Chức năng chính của tất cả các loại máy quét mã vạch là giúp thu thập thông tin từ mã vạch nhanh chóng và chính xác. Máy quét mã vạch thường được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như bán lẻ, logistics, quản lý tồn kho, quản lý sản phẩm, dược phẩm, và nhiều lĩnh vực khác để giảm thiểu sai sót, tăng hiệu suất, và cải thiện quá trình theo dõi và kiểm soát hàng hóa. Sau đây là một số thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực barcode sau:

Zebra Technologies:

Zebra Technologies là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp tự động hóa và máy móc dành cho quản lý hàng hóa và vận tải.

máy quét đầu đọc mã vạch Zebra

  • Thương hiệu này nổi tiếng với dòng máy in mã vạch và máy quét mã vạch chất lượng cao. Zebra cung cấp nhiều loại máy quét mã vạch, từ máy quét cầm tay đến máy quét cố định cho cả ứng dụng di động và công nghiệp.
  • Các sản phẩm của Zebra thường được ưa chuộng trong các lĩnh vực như bán lẻ, logistics, quản lý tồn kho và sản xuất.

Honeywell (Honeywell AIDC):

Honeywell Automation and Control Solutions (bao gồm phần Honeywell AIDC - Automatic Identification and Data Capture) là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa và quản lý dữ liệu.

máy quét đầu đọc mã vạch Honeywell

  • Honeywell cung cấp một loạt máy quét mã vạch và các sản phẩm liên quan, chẳng hạn như máy in mã vạch, phần mềm quản lý, và thiết bị thu thập dữ liệu.
  • Sản phẩm của Honeywell thường được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, bao gồm sản xuất, logistics, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác.

Datalogic:

Datalogic là một công ty toàn cầu chuyên cung cấp giải pháp tự động hóa và thiết bị quản lý dữ liệu.

máy quét đầu đọc mã vạch Datalogic

  • Datalogic sản xuất nhiều loại máy quét mã vạch, bao gồm máy quét cầm tay, máy quét bàn, và máy quét công nghiệp có khả năng chống va đập và chịu môi trường khắc nghiệt.
  • Các sản phẩm của Datalogic thường được ứng dụng trong nhiều ngành, từ bán lẻ đến dược phẩm và logistics.

Cả ba thương hiệu này đều nổi tiếng với chất lượng và hiệu suất của sản phẩm của họ, và chúng thường được sử dụng rộng rãi để cải thiện quá trình quản lý hàng hóa và dữ liệu trong các môi trường công nghiệp khác nhau.