Máy chủ Tower, Rack (Tổng 5 sản phẩm chính hãng)

Máy chủ Dell PowerEdge T350 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Tower 5U)

P/N: Dell PowerEdge T350 E-2334

Giá: 61.359.000 đ Giảm 12%

Bán: 54.300.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge T350 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 8Gb/ 2TB/ 600W/ Tower 5U)

P/N: Dell PowerEdge T350 E-2324G

Giá: 64.750.000 đ Giảm 14%

Bán: 55.840.000 đ

Giá ưu đãi