Máy chủ Tower, Rack (Tổng 17 sản phẩm chính hãng)

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2314/2.80GHz/8Mb/ 8Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: Dell PowerEdge T150 Xeon E-2314

Giá: 31.459.000 đ Giảm 12%

Bán: 27.840.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 8Gb/ 2TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N:

Giá: 43.550.000 đ Giảm 20%

Bán: 34.840.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N:

Giá: 47.410.000 đ Giảm 16%

Bán: 39.840.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Asus TS100-E11-PI4 2334013Z (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2334013Z

Giá: 35.990.000 đ Giảm 17%

Bán: 29.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Asus TS100-E10-PI4 2224055Z (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 8Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2224055Z

Giá: 21.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 18.590.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Asus TS100-E11-PI4 2314041Z (Intel Xeon/E-2314/2.80GHz/8Mb/ 16Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2314041Z

Giá: 22.990.000 đ Giảm -13%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 32GB (2x16GB)/ 2x4TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-32GB-2x4TB

Giá: 41.290.000 đ Giảm 15%

Bán: 34.990.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/ 3.40GHz/ 8Mb/ 16Gb/ 2x2TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-16GB-2x2TB

Giá: 40.240.000 đ Giảm 13%

Bán: 34.990.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-16GB-2TB

Giá: 35.730.000 đ Giảm 11%

Bán: 31.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Asus TS100-E11-PI4 2324G017Z (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 1TB/ 300W/ Tower 4U)

P/N: 2324G017Z

Giá: 30.990.000 đ Giảm 8%

Bán: 28.500.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 4TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-16GB-4TB

Giá: 41.290.000 đ Giảm 15%

Bán: 34.990.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 32GB (2x16GB)/ 2x2TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-32GB-2x2TB

Giá: 43.500.000 đ Giảm 14%

Bán: 37.500.000 đ

Giá ưu đãi