Máy chủ Tower, Rack (Tổng 10 sản phẩm chính hãng)

Máy chủ Dell PowerEdge R550 42SVRDR550-706 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 2U)

P/N: 42SVRDR550-706

Giá: 121.772.000 đ Giảm 20%

Bán: 97.850.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R550 42SVRDR550-704 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 600W/ Rack 2U)

P/N: 42SVRDR550-704

Giá: 117.917.000 đ Giảm 20%

Bán: 94.850.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 42SVRDR750-707 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 800W/ Rack 2U)

P/N: 42SVRDR750-707

Giá: 110.150.000 đ Giảm 5%

Bán: 104.540.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 42SVRDR750-709 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 800W/ Rack 2U)

P/N: 42SVRDR750-709

Giá: 105.990.000 đ Giảm 5%

Bán: 101.150.000 đ

Giá ưu đãi