Máy chủ Tower, Rack (Tổng 28 sản phẩm chính hãng)

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs 42SVRDR650-705 (Silver 4310/16GB/1.2TB 10K RPM Hot-plug/ 2x800W PSU/Bezel/DVD-ROM/1400W/No OS)

P/N: 42SVRDR650-705

Giá: 120.597.000 đ Giảm 11%

Bán: 107.850.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs 42SVRDR650-707 (Silver 4310/16GB/ 1.2TB 10K RPM Hot-plug/ 2x800W PSU/Bezel/DVD-ROM/No OS)

P/N: 42SVRDR650-707

Giá: 120.597.000 đ Giảm 18%

Bán: 98.850.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-01A (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 2x800W PSU/ Rack 1U)

P/N: 42SVRDR450-01A

Giá: 113.389.000 đ Giảm 17%

Bán: 93.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-703 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

P/N: 42SVRDR450-703

Giá: 115.181.000 đ Giảm 16%

Bán: 96.850.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R450 42SVRDR450-702 (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 1x600W PSU/ Rack 1U)

P/N: 42SVRDR450-702

Giá: 110.389.000 đ Giảm 17%

Bán: 91.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R250 42SVRDR250-05A (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/16Gb/ 2TB Hot-plug Hard Drive/iDRAC9 Basic/450W/ Rack 1U)

P/N: r250-42SVRDR250-05A

Giá: 67.150.000 đ Giảm 23%

Bán: 51.840.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R250 42SVRDR250-912 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/16Gb/ 2TB Hot-plug Hard Drive/iDRAC9 Express/450W/ Rack 1U)

P/N: R250 42SVRDR250-912

Giá: 67.840.000 đ Giảm 22%

Bán: 52.940.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs (Intel Xeon Silver 4310 /2.1GHz/18Mb/ 16Gb/ 1.2TB/ 800W/ Rack 1U)

P/N: PowerEdge R650xs

Giá: 111.701.000 đ Giảm 12%

Bán: 98.850.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/E-2334/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

P/N: PowerEdge R350 E-2334

Giá: 83.110.000 đ Giảm 16%

Bán: 69.840.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chủ Dell PowerEdge R350 (Intel Xeon/E-2324G/3.10GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 600W/ Rack 1U)

P/N: PowerEdge R350 E-2324G

Giá: 83.985.000 đ Giảm 18%

Bán: 68.840.000 đ

Giá ưu đãi