Bộ vi xử lý - CPU (Tổng 13 sản phẩm)

AMD

CPU AMD Ryzen 7 5700G (8 Nhân / 16 Luồng | 3.8GHz Boost 4.6GHz | 16MB Cache | TDP 65W)

P/N: AMD Ryzen 7 5700G

Giá: 6.870.000 đ Giảm 20%

Bán: 5.499.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 7 5800X / 3.8 GHz (4.7GHz Max Boost) / 36MB Cache / 8 cores, 16 threads / 105W / Socket AM4

P/N: AMD Ryzen 7 5800X / 3.8 GHz

Giá: 8.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.699.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen Athlon 3000G (3.5Ghz/ 5Mb cache)

P/N: AMD Ryzen Athlon 3000G 3.5Ghz

Giá: 1.360.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 3 4300G | 3.8 GHz (4.0GHz Max Boost) / 4MB Cache / 4 cores, 8 threads / 65W / Socket AM4

P/N: AMD Ryzen 3 4300G 3.8 GHz

Giá: 2.860.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.290.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 5 4500 3.6 GHz (4.1 GHz with boost) / 11MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)

P/N: AMD Ryzen 5 4500 3.6 GHz

Giá: 2.520.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.100.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 9 7900X (Up To 5.6GHz, 12 Nhân 24 Luồng, 70MB Cache, AM5)

P/N: AMD Ryzen 9 7900X

Giá: 14.040.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.899.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 5 5500 3.6 GHz (4.2 GHz with boost) / 16MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)

P/N: AMD Ryzen 5 5500 3.6 GHz

Giá: 3.130.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.500.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz (4.4 GHz with boost) / 32MB cache / 6 cores 12 threads / socket AM4 / 65 W)

P/N: AMD Ryzen 5 5600 3.5 GHz

Giá: 4.250.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.599.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G MPK (3.7 GHz turbo upto 4.2GHz / 11MB / 6 Cores, 12 Threads / 65W / Socket AM4)

P/N: AMD Ryzen 5 PRO 4650G MPK

Giá: 4.130.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.499.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen 5 5600G (6 Nhân / 12 Luồng | 3.9GHz Boost 4.4GHz | 16MB Cache | PCIe 3.0 | TDP 65W)

P/N: AMD Ryzen 5 5600G

Giá: 4.620.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.699.000 đ

Giá ưu đãi
AMD

CPU AMD Ryzen™ 5 4600G (8M Cache, Up to 4.2GHz, 6C12T, Socket AM4)

P/N: AMD Ryzen™ 5 4600G

Giá: 3.300.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.749.000 đ

Giá ưu đãi