Tất cả máy in mã vạch (Tổng 6 sản phẩm)

Máy in mã vạch Zebra ZT421 300dpi (ZT42163-T0P0000Z)

P/N: ZT42163-T0P0000

Giá: 40.335.000 đ Giảm 12%

Bán: 35.495.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Zebra ZT610 600Dpi (ZT61046-T0P0100Z)

P/N: ZT61046-T0P0100

Giá: 58.977.000 đ Giảm 12%

Bán: 51.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Toshiba B EX4T1 - 300PDI

P/N:

Giá: 40.805.000 đ Giảm 13%

Bán: 35.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch, in tem nhãn Datamax I4604 (USA)

P/N:

Giá: 91.839.000 đ Giảm 13%

Bán: 79.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch, tem nhãn SATO CL 412E

P/N:

Giá: 50.000.000 đ Giảm 13%

Bán: 43.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Godex EZ6350i

P/N: EZ6350i

Giá: 45.563.000 đ Giảm 20%

Bán: 36.450.000 đ

Giá ưu đãi