hotline

Hotline: (024) 35. 666.555 - 091.666.0041, 091.666.0042 , 091.555.0084

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khắc phục

Trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng cổng từ an ninh

Thứ Sáu, 20/08/2021

Trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng cổng từ an ninh

Hướng dẫn cài đặt cổng từ (thi công trực tiếp)

Thứ Sáu, 20/08/2021

Hướng dẫn cài đặt cổng từ (thi công trực tiếp)

Khắc phục lỗi cổng từ có điện nhưng không phát tín hiệu (kêu)

Thứ Sáu, 20/08/2021

Khắc phục lỗi cổng từ có điện nhưng không phát tín hiệu (kêu)

Hướng dẫn lấy vân tay cho nhân viên mới trên máy chấm công X938C

Thứ Sáu, 20/08/2021

Hướng dẫn lấy vân tay cho nhân viên mới trên máy chấm công X938C

Hướng dẫn xóa nhân viên trên phần mềm ON39 Plus

Thứ Sáu, 20/08/2021

Hướng dẫn xóa nhân viên trên phần mềm ON39 Plus

Khắc phục lỗi xuất công không có dữ liệu ra trên phần mềm On39 Plus

Thứ Sáu, 20/08/2021

Khắc phục lỗi xuất công không có dữ liệu ra trên phần mềm On39 Plus

Hướng dẫn kết nối dữ liệu cũ sau khi cài đặt lại phần mềm On39 Plus

Thứ Sáu, 20/08/2021

Hướng dẫn kết nối dữ liệu cũ sau khi cài đặt lại phần mềm On39 Plus

Khắc phục lỗi lấy vân tay cho nhân viên mới nhưng bị trùng ID trên phần mềm ON39 Plus

Thứ Năm, 19/08/2021

Khắc phục lỗi lấy vân tay cho nhân viên mới nhưng bị trùng ID trên phần mềm ON39 Plus

Khắc phục lỗi kết nối máy chấm công với phần mềm ON39 Plus

Thứ Năm, 19/08/2021

Khắc phục lỗi kết nối máy chấm công với phần mềm ON39 Plus

Khắc phục lỗi không tải được công của máy chấm công RJ550A

Thứ Năm, 19/08/2021

Khắc phục lỗi không tải được công của máy chấm công RJ550A

Hướng dẫn khai báo nhân viên mới trên phần mềm ON39 Plus với MCC X938

Thứ Năm, 19/08/2021

Hướng dẫn khai báo nhân viên mới trên phần mềm ON39 Plus với MCC X938

0.17914 sec| 2867.719 kb